קבלת שבת (התקבלה בתאריך 12/01/2002)
שלום,
האם המקור של הכנסת והוצאת השבת לפני/אחרי זמנה, הוא בדין או מנהג? באיזה זמן מדובר?
האם זה נכון שניתן להכניס את השבת 18 דקות לאחר הזמן? אם כן, האם לכל עניין והאם זה נוגע לגברים ונשים כאחד?
אם הגעתי לתפילה בערב שבת באיחור של 20 דקות, ויש חושך בחוץ, האם אני יכולה להתפלל את קבלת שבת לבד, או שכבר פספסתי את הרכבת?
תשובת הרב
שלום וברכה
א. הכנסת שבת לפני מורכבת משני חלקים. חלק אחד הוא תוספת שבת שלדעת ראשונים רבים היא מדאורייתא. אין בדיוק שיעור לחלק זה, אולם נוהגים להגדירו כשבע וחצי דקות. לא כדאי שלא להקפיד על כך, כיוון שזו ממש מצוות עשה. חלק נוסף, המביא אותנו ל 18 דקות לפני השקיעה, הוא תוספת כדי שלא תחולל שבת.
ב. מכאן תשובה לשאלה השנייה: מלכתחילה יש להכניס שבת 18 דקות לפני הזמן. עדיפות שניה היא עד לשבע וחצי דקות לפני השקיעה. שלישית היא בשקיעה עצמה, אולם אז האדם מפסיד את תוספת שבת. בשעת הדחק קשה ביותר ניתן להכניס שבת עד 13 דקות לאחר השקיעה. אולם 18 דקות לאחר הזמן וודאי שאסור וזה ממש חילול שבת.
ג. אין קשר לשאלה זו לגברים ונשים. ההבדל היחיד ביניהם הוא מה נחשב קבלת שבת לפני השקיעה. נשים מקבלות שבת בהדלקת הנר ואילו גברים באמירת שיר של יום השבת בסוף קבלת השבת, או בשקיעה ממש.
ד. זה מוזר לקבל שבת לאחר שכבר נכנסה. ברם, כיוון שתפילת קבלת שבת אינה דין אלא מנהג מימי האר"י (ובשל כך הקפידו בקהילות אשכנז להתפלל אותה ליד הבימה ולא במקום הרגיל של החזן) ניתן לומר את התפילה גם מאוחר.
ה. כדאי להגיע בזמן לתפילה.

כל טוב
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יובל שרלו